Gospodarka nieruchomości

Gospodarka nieruchomości

Nieruchomości to dziedzina, z którą obecnie związanych jest wiele branży. Również do nieruchomości można dopasować wiele terminów, a między innymi gospodarstwo nieruchomościami. Jest to termin, który bezpośrednio wiąże się z zadaniami wynikającymi z ustaleń prawa publicznego. Jeśli jesteśmy zainteresowani gospodarowaniem nieruchomości, to warto wiedzieć, że dotyczyć to będzie tylko i wyłącznie gospodarki tymi nieruchomościami, które w obecnej sytuacji znajdują się w posiadaniu skarbu państwa. Również może być to w takiej sytuacji kiedy to dana nieruchomość stanowi jednostkę reprezentujących samorządy terytorialne. Gospodarowanie nieruchomościami dotyczyć będzie głównie scaleń oraz podziałów nieruchomości, ich pierwokupów, wywłaszczeń. W ustawie na temat nieruchomości znaleźć możemy wszystkie informacje dotyczące nieruchomości. Między innymi znaleźć możemy tam rodzaje nieruchomości i ich definicje, kiedy możemy zostać zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości, oraz jakiego rodzaju nieruchomości objęte są opodatkowaniu.