Mieszkanie hipoteczne lub spółdzielcze

Mieszkanie hipoteczne lub spółdzielcze

Kiedy będziemy przeszukiwać ogłoszenia mieszkaniowe, to oczywiście natrafimy na dwie podstawowe formy własności mieszkań. Chodzi tutaj o własność hipoteczną, oraz na spółdzielcze własnościowe prawno do lokalu mieszkalnego. Z pozoru większości osobom własność hipoteczna wydaje się znacznie lepszą i bardziej bezpieczniejszą formą własności. W rzeczywistości jednak tak nie jest. Różnica pomiędzy własnością hipoteczną a spółdzielczą jest niewielkie. Należy wiedzieć, że obie te formy własności dają pełne prawa do lokalu. Rozbieżności zachodzą tutaj pomiędzy nurtami prawnymi. Jeśli chodzi o mieszkanie hipoteczne, to oznacza to zapis w księdze wieczystej o własności danej nieruchomości. mieszkanie spółdzielcze natomiast to inaczej nazywane ograniczone prawo rzeczowe. Czyli dotyczy to lokalu, który jest wydzieloną nieruchomością, ale znajdować będzie sę w budynku , który należeć będzie do spółdzielni. Zanim zdecydujemy się na jedno z tych dwóch rozwiązań powinniśmy przede wszystkim zapoznać się z nimi dokładnie. Przemyślenie wszystkich zalet i wad jest najlepszym rozwiązaniem, by nie kupować kota w worku, jak to często bywa.