Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z wielu podatków lokalnych, do których zobowiązany jest płacić obywatel Polski. Zostaje on pobierany przez gminne samorządy. Oczywiście podstawą opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że podatek od nieruchomości jest warunkiem koniecznym i regulowany jest dokładniej przez przepisy, które zostały ustalone w roku 1991. Należy wiedzieć również, że nie każde budynki podlegają opodatkowaniu. W artykule tym opiszemy jakie podlegają temu opodatkowaniu. Przede wszystkim chodzi tutaj o takie nieruchomości jak: grunty, budynku oraz ich części czyli lokale, jak również i wszelkiego rodzaju budowlane, które związane będą z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego rodzaju nieruchomości są oczywiście osoby fizyczne, jak i prawne, które są właścicielami danych nieruchomości, oraz wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. W niektórych przypadkach można napisać wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości.