Budownictwo wodne

Budownictwo wodne

Budownictwo wodne to przede wszystkim doskonale elementy, które wpływają na środowisko. Nie tylko budownictwo lądowe ma wyszczególnione wspaniałe budowle, ale przede wszystkim element budownictwa wodnego (rzecznego, morskiego). W tym celu dostosowywane są takie elementy jak śluzy wodne. To właśnie śluzy doskonale przedstawiają zarys swobodnej żeglugi. To przez nie, (śluzy) wyrównany jest poziom wody, który umożliwia żeglugę statkom, łodziom i nie tylko. Kanały wodne są budowane w tym celu, aby połączyć dwa obiekty rzeczne. Jazy są także bardzo charakterystycznym elementem budowy. Przede wszystkim to ich głównym zadaniem jest utrzymywanie właściwego poziomu wodnorzecznego. Budownictwo wodne opiera się także na takich elementach, które nie maja bezpośredniej styczności z wodą, ale są budowane na wypadek wylewania się wód. Mowa oczywiście o wałach przeciwpowodziowych. Są to przede wszystkim rowy kopane wzdłuż linii brzegu rzek i jezior, które są najbardziej podatne na powodzie, zagrażają ludziom.