Lokalizacja działki budowlanej

Lokalizacja działki budowlanej

Jednym z najważniejszych czynników podczas wybierania działki budowlanej jest lokalizacja. Nie ma wątpliwości, że wybór działki to wybór miejsca, w którym spędzimy wiele lat, lub w większości przypadków już całe życie. Budowa domu jest w końcu inwestycją na wiele lat, dlatego zadbajmy o odpowiednie miejsce. Lokalizacja działki nie tylko mówi nam o miejscu, w którym będziemy mieszkać, ale również wpływa na koszty zakupu gruntów pod budowę. W ostatnim czasie działki są bardzo drogie, dlatego też niektórzy wybierają miejsca takie, w których działka budowlana jest tańsza. Jeśli chodzi o miasta duże, to tam czasami koszty działki przewyższać będą koszty budowy domu. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej. Główna zasada mówi o tym, że im bliżej miasta, tym działka droższa. Również droższe działki są przy ważnych szlakach komunikacyjnych. Wybierając lokalizację należy również wziąć pod uwagę rozwój danej okolicy. Warto więc zajrzeć do miejscowych planów i dowiedzieć się z nich czy w przyszłości nie jest planowana budowa autostrady, fabryki, czy wysypiska śmieci. Poza tymi dwoma aspektami naszym zadaniem jest wziąć jeszcze pod uwagę środki komunikacji. Jeśli wybudujemy się na obrzeżach miasta, lub poza miastem, to przecież musimy mieć odpowiedni dostęp do miasta – szkoły, pracy, ośrodków zdrowia, itp.