Architektura jest zarazem sztuką jak i techniką

Architektura jest zarazem sztuką jak i techniką

Architektura jest sztuką i techniką projektowania i konstruowania budynków i innych struktur i przestrzeni, które tworzą otoczenie. Słowo architektura pochodzi z greckiego arch, czyli szef i tekton, czyli stolarz. Dla starożytnych greków jest on bowiem szefem budowy, a architektura jest techniką czy sztuką tego, kto wykonuje projekt i kieruje budową. Tradycyjnie, architektura jest uważana za jedną z siedmiu sztuk pięknych. Określone budynki są dziełami sztuki, ponieważ mogą być podziwiane ze względu na swoją estetykę. Z tego punktu widzenia, chociaż ośrodkami architektonicznymi mogą być ściany, kolumny, sufity i pozostałe elementy budowlane, jej celem jest stworzenie przestrzeni, które będą spełniały rolę praktyczną w codziennym życiu dla ich użytkowników. Konieczne jest aby miały one sens, i w tym spoczywa różnica pomiędzy sztuką a zwykłym budowaniem. W ten sposób architektura może uwarunkowywać zachowanie człowieka zarówno fizycznie jak i emocjonalnie. Chociaż w chwili obecnej zwykle uważa się, że głównym zadaniem architektury jest projektowanie domów, to dopiero od XIX wieku architekci zaczęli przejmować się kwestiami kwaterunku, możliwościami zamieszkania, higieną mieszkań, rozszerzając w ten sposób swój zakres działania poza zabytki i budynki reprezentacyjne dla miast. Istnieje także specjalizacja wśród architektów.