Historia architektury według Witruwiusza

Historia architektury według Witruwiusza

Według wątku ludowego, w najstarszym traktacie, jaki zachował się do tej pory, jest O Architekturze, Witruwiusza, z pierwszego wieku przed nasza erą. Opowiada on nam, że architektura spoczywa na trzech podstawach: Piękno, Siła i Użyteczność. Architekturę można określić jako równowagę pomiędzy tymi trzema elementami, bez przekroczenia żadnego z nich. Nie miało by sensu próbować zrozumieć architekturę bez pojęcia tych trzech aspektów. Jednakże, wystarczy przeczytać traktat, aby zdać sobie sprawę że Witruwiusz wymagał tych charakterystyk dla niektórych bardzo szczególnych budynków publicznych. Gdy odważył się spróbować zaanalizować sztukę, o której pisze, proponuje rozumienie architektury jako całości złożonej z czterech elementów: ład architektoniczny, dyspozycja, proporcja i dystrybucja. Jakkolwiek interesujące by nie było, nie należy zapominać, że to jedyny klasyczny traktat jaki do nas dotarł, i prawdopodobieństwo, że jest czymś najlepszym ze swojej epoki jest niewielkie. Historia różnych wersji traktatu Witruwiusza dobrze posdsumowuje konflikt podczas próby zdefiniowania architektury. W 1674 roku, Claude Perrault, lekarz fizjolog, specjalista w sekcji zwłok i znakomity rysownik, publikuje swoje skrócone tłumaczenie traktatu Witruwiusza. Za pośrednictwem tego dzieła świat poznał nową teorię architektury.