Prawne i fiskalne zagadnienia nieruchomości

Prawne i fiskalne zagadnienia nieruchomości

Nieruchomościami nazywa się wszystkie te dobra, które mają ta wspólną cechę, że są związane z powierzchnią, w sposób nierozdzielny, w sensie fizycznym lub prawnym, takie jak działki zabudowane lub niezabudowane, budynki przemysłowe. Ogólnie są to dobra nie mogące się przemieszczać, bez uszczerbku, stąd ich nazwa. W Prawie cywilnym, różnica między ruchomościami i nieruchomościami jest bardzo ważna w wielu przypadkach. Tradycyjnie, wyszczególniono trzy różnice. Nieruchomości mogą być zapisane w rejestrze, co daje właścicielowi wysoką ochronę. Jedynie nieruchomości mogą być objęte hipoteką. Okres zasiedzenia jest dużo dłuższy. Jednakże, ta lista nie jest kompletna. Rozróżnienie między ruchomościami i nieruchomościami jest odrzucana przez wielu współczesnych autorów, ponieważ wartość tych pierwszych może przekraczać wielokrotnie tych drugich. W prawie podatkowym nieruchomość może być poddana opodatkowaniu. Najczęściej spotykanymi obciążeniami jest podatek od nieruchomości, podatek od wzrostu wartości terenów do zabudowy, podatek dochodowy, podatek majątkowy itp. W wielu krajach tworzy się także rejestry ruchomości, takich jak statki, samochody, samoloty. Istnieje także możliwość aby były objęte hipoteką. Kupując jakąkolwiek nieruchomość trzeba się dobrze zastanowić nad długofalowym skutkiem takiej decyzji.