Projekty domów w architekturze organicznej

Projekty domów w architekturze organicznej

Architektura organiczna jest filozofią architektury, która wspiera harmonię między miejscem zamieszkania człowieka a światem przyrody. Za pomocą projektu poszukuje objąć i zintegrować się z danym miejscem, w którym budynki i jego otocznie zamieniają się w jednolitą i związaną całość. Styl organiczny jest ruchem architektonicznym, który pochodzi od funkcjonalizmu i racjonalizmu. Był wspierany głownie przez skandynawskich architektów w latach trzydziestych i czterdziestych. Zasłynął z niego także amerykański architekt Frank Lloyd Wright. Kierunek ten przyjmuje wiele zasad racjonalizmu, jak na przykład przewaga tego co użyteczne nad ozdobami, włączenie do architektury nowinek technicznych epoki przemysłowej itd. Głównymi głosicielami zasad architektury organicznej są Erik Gunnar Asplud i Alvar Aalto. Ich podstawowym pomysłem było większe przejmowanie się o życie człowieka. Obserwuje się go, bowiem to architektura ma mu służyć, a nie na odwrót. Uwaga architekta musi być skierowana nie tylko na strukturę budynku, lecz także na problemy psychologiczne i życiowe człowieka. Istnieje nowa świadomość przestrzeni wewnętrznych. Architekci zaczynają od przeanalizowania otoczenia, jego ruchu. W ten sposób dochodzą do stworzenia najbardziej wskazanych przestrzeni. Rozwiązania techniczne i strukturalne powinny dopasować się do nich.