Supernowoczesne budynki

Supernowoczesne budynki

HighTech jest stylem architektonicznym, który rozwinął się w latach siedemdziesiątych. Swoją nazwę wziął z książki Joan Kron i Suzanne Slesin. W książce tej opisuje się ogromną ilość przykładów robót, w których dominują materiały szczególnie używane w sufitach, podłogach i ścianach. Innym określeniem na ten styl to Późny Modernizm, jakkolwiek by nie było, początkowo architektura ta oznaczała odżywienie swoistego i naturalnego rozwoju pojęć swoich poprzedników, ale była wspierana przez innowację i technologię. Styl ten jest pomostem pomiędzy architekturą modernistyczną a postmodernizmem. Niektórzy twierdzą, że nie ma wyraźnej granicy pomiędzy tymi stylami. Można powiedzieć, że HighTech jest wznowieniem stylu modernistycznego, który podumierał, reinterpretacją za pomocą silnego wyrazu technologicznego i wyrzuceniem go w kierunku teraźniejszości. Istniało pewne rozczarowanie modernizmem, jeśli chodzi o postęp i rozwój tego stylu. Zestawienie projektów rozwoju miejskiego zaproponowane przez Le Corbusier, doprowadził do wyglądu miasta strasznie monotonnego. I tym bardziej gdy było ono budowane w standardowy sposób. Entuzjazm spowodowany budową budynków niskobudżetowych doprowadził do zapełnienia się miast budynkami o wykończeniach bardzo skromnych i nijakich. Wiele osiedli zamieniło się w siedliska świata przestępczego.