Współczesne trendy w architekturze sakralnej

Współczesne trendy w architekturze sakralnej

Architektura sakralna zmienia się wraz ze zmianami ogólnie panującej mody. Tradycyjnie budynki kościelne kojarzą nam się z budowlami nawowymi oraz z wieżą, na której umieszczona jest dzwonnica. Tymczasem coraz częściej odchodzi się od takiego modelu. Nowe kościoły muszą dobrze komponować się przede wszystkim z otoczeniem. Dlatego projektujący je architekci często biorą pod uwagę obecność wokół innych budynków, ukształtowanie terenu. Nie bez znaczenia jest też to, czego oczekują władze kościelne, a przede wszystkim przyszły proboszcz danej parafii. Oczywiście kościół musi być też budynkiem funkcjonalnym. W jego wnętrzu zmieścić się muszą ławki przeznaczone dla wiernych oraz sami wierzący. Trzeba przewidzieć, ile osób może przyjść na różnego rodzaju uroczystości i tak zaplanować budowę kościoła, aby dla każdego znalazł się choć kawałek miejsca. Dodatkowo w budynku nie może zabraknąć też miejsca na ołtarz i inne charakterystyczne elementy. Bryła kościoła również musi spełniać pewne wymagania. Dobrze jest, gdy jest zwarta, bo wtedy zmniejszają się koszta ogrzewania budynku. Czasami jednak ma mieć także wymowę symboliczną. Projektanci nadają jej kształt przypominający starotestamentową arkę lub projektują kościół na planie okręgu czy innych figur geometrycznych. Często odpowiednio dopasowuje się też projekty zagospodarowania terenów wokół.