Zarządca nieruchomości a przeprowadzanie remontów

Zarządca nieruchomości a przeprowadzanie remontów

Jeśli w nieruchomości powstanie wspólnota mieszkaniowa to trzeba zwrócić się o pomoc do zarządcy nieruchomości. Takie osoby muszą być wybierane ze względu na obostrzenia ustawowe. To właśnie ustawodawca stwierdził, że w nieruchomości, która liczy powyżej siedmiu właścicieli mieszkań musi zostać wybrany zarządca, który zaopiekuje się daną nieruchomością. Od tej chwili umowy z dostawcami i opłaca rachunki dotyczące używania mediów w części wspólnej. On także koordynuje wybór odpowiedniej firmy remontowej, która najczęściej musi wykonać więcej pracy niż na początku wykonano. Zarządca wybiera spośród kilkunastu ofert aż cztery, które może przedstawić mieszkańcom do rozstrzygnięcia. Podobnie jest z wyborem architekta, który potrzebny jest chociażby do zaprojektowania elewacji zewnętrznej. Wyboru takich usługodawców dokonuje się najczęściej drogą głosowania. Wówczas wiadomo, że taki wybór jest sprawiedliwy i opowiedziała się za nim większość właścicieli mieszkań w danej nieruchomości. Zarządca nieruchomości jest bardzo ważną osobą dla wspólnoty mieszkaniowej, gdyż to on koordynuje wszystkie remonty, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą się tym martwić. Firmy budowlane i remontowe wiedzą także, że z każdym problemem mogą się zwrócić właśnie do zarządcy, gdyż posiada on upoważnienie od całej wspólnoty. Może, więc samodzielnie podejmować większość decyzji.