adres dla firmy na Ochocie Warszawa

Współczesne trendy w architekturze sakralnej

Współczesne trendy w architekturze sakralnej

Architektura sakralna zmienia się wraz ze zmianami ogólnie panującej mody. Tradycyjnie budynki kościelne kojarzą nam się z budowlami nawowymi oraz z wieżą, na której umieszczona jest dzwonnica. Tymczasem coraz częściej odchodzi się od takiego modelu. Nowe kościoły muszą dobrze komponować